FEIRA DE PRODUTORES DE SILICO CREEK

A Feira de Produtores de Silico Creek realizada anualmente durante o ms de setembro. O local da feira a comunidade Ngbe de Silico Creek, localizada no quilmetro 25 da rodovia entre Almirante e Punta Pea.